U petak, 5.ožujka, u povodu obilježavanja Međunarodnog Dana žena održana je panel-rasprava “Dan žena, cilj ili putokaz?”, u organizaciji ŽO Zajednice žena HDZ BIH KKK ŽSB.

Članice ZŽ HDZ BiH “KKK” iz ŽSB: Suzana Krišto, Marina Alilović i Marijana Šafradin, koje su  uspješno završile Trening za trenerice o ravnopravnosti spolova u organizaciji OESS-a, govorile su o rodnoj ravnopravnosti u politici i društvu, trenutnoj situaciji u državi po ovom pitanju kao i o postojećim mehanizmima za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH i mehanizmu za zaštitu od diskriminacije.

Cilj panel rasprave je bio potaknuti raspravu o samom značaju obilježavanja Dana žena, pitanju ženskih političkih prava, kapaciteta, mogućnosti i odgovornosti među ženama, unapređenju kapaciteta u donošenju odluka kod žena. Ovom raspravom željelo se na objektivan način potaknuti pitanje uloge žene na političkoj sceni upravo onima koje to pitanje najviše zanima – ŽENAMA.

Marina Alilović, stručna suradnica za protokolarne aktivnosti u Ministarstvu obrane BiH govorila je o problematici rodnog koncepta, stereotipima i predrasudama, te pitanjima diskriminacije po osnovu spola.

O zastupljenosti žena u sustavu sigurnosti govorila je Marijana Šafradin, uposlenica u MUP-u ŽSB, te naglasila da je pitanje rodne ravnopravnosti žena zastupljeno  u svim aspektima života. Iako pitanje rodne ravnopravnosti zaokuplja velik dio istraživača, mali je broj onih čiji interes zaokuplja položaj žena u policiji kao dominantnom muškom sustavu.

Suzana Krišto, zastupnica u Saboru Županije Središnja Bosna, u svojoj prezentaciji predstavila je položaj žena u BH društvu, kako su se žene kroz povijest borile za svoja prava, kao i zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

“Prihvaćamo li ulogu koju nam drugi dodijele ili ćemo živjeti ulogu koju sami želimo u svom životu? Dan žena nam ne bi trebao biti cilj da samo taj dan budemo u središtu pozornosti s darovima i cvijećem, neka nam Dan žena bude putokaz da svaki dan radimo na ostvarivanju prava svake obespravljene žene, da u svakoj pobudimo nadu u bolje sutra, ostvarimo veću ulogu u odlučivanju i ovo društvo učinimo boljim našim organiziranim pristupom u zajedništvu i djelovanjem kroz Zajednicu žena Kraljica Katarina Kosača“, glasila je završna poruka zastupnice u Saboru ŽSB i predsjednice ŽO ZŽ KKK ŽSB Suzane Krišto.

Sa svim nazočnim damama svoje dugogodišnje iskustvo u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti podijelile su dužnosnice sa svih razina vlasti, te se jednoglasno složile da moramo hrabrije i odlučnije govoriti o ovim temama te nam je osnaživanje žena trajna zadaća.