Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za Civilnu zaštitu

Broj:06-32-22-1/21

Kiseljak, 04.01.2021.god.

 

 

 

                                                               O  B  A  V  I  J  E  S  T

 

          Upozoravaju se građani, da strogo vode računa  o ispravnosti i održavanju svojih dimovoda (dimnjaka), jer zbog zapušenosti  otvora, često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što prouzrokuje požare u stambenim jedinicama i drugim objektima.

          U posljednje vrijeme su česte pojave požara iz navedenih razloga, pa preporučujemo građanima, da hitno provjere i pročiste eventualno zapušene otvore na dimovodima (dimnjacima).

          Posebno, obratiti pažnju ( provjeriti ) ispravnost električnih instalacija, naročito u blizini dimovoda, kao i zapaljivih materijala ( drvo, plastika i sl.).

         

NAPOMENA:

          Obavještavamo građane, da mogu koristiti usluge registrirane  ( ovlaštene ) firme za čišćenje, održavanje i certificiranje dimovoda i uređaja za loženje „ TIKI” Kiseljak.

Br.mob. 063/478-475

 

                                                               Služba za Civilnu zaštitu

                                                                   Nijaz Bunjo dipl.ing.