Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća općine Kiseljak razmatrano je 15 odluka, a jedna od njih je Odluka o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak.Naime, nakon što je na posljednjoj sjednici povučena s dnevnog reda, Odluka je danas bila dobila potrebnu većinu. Istu su podržali svi vijećnici iz kluba HDZ-a, dok su se kao suzdržani izjasnili Marinko Ilijašević (HSP) i Nenad Rajić (HDZ 1990), a protiv ove odluke su bili Nihad Junuzović (SDP), Hikmet Karasalihović (DF) i Izudin Dahija (SDA) te Nedžad Džafić (SDP), uz obrazloženje kako trenutno situacija nije pogodna za skraćivanje radnoga vremena. Jedna vijećnica SDA je bila spriječena nazočiti te je konačno rezultat bio 16 glasova u koristi Odluke, dva suzdržana i četiri protiv.

Prethodno je podržan i amandman kluba SDA kojim se dopušta rad nedjeljom benzinskim postajama i to do 16:00 sati te će ova dopuna biti uvrštena u Odluku koja je od svog prvotnog izdanja prethodno doživjela još određene izmjene poput onih vezanih za mesnice kojima je rad nedjeljom dozvoljen do 12 sati nedjeljom.

Nedjeljom će raditi i barem jedna dežurna ljekarna, pekare mogu raditi do 14:00 sati dok je trgovinama, kladionicama, internet klubovima rad nedjeljom zabranjen.

Podsjećamo, brojne su lokalne zajednice donijele slične odluke u BiH pogotovo za vrijeme aktualne pandemije jer ovakav način rada olakšava
poduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja kao i vršenja obvezne dezinfekcije prostora. Ista je uglavnom naišla na odobravanje društvene zajednice a njenom izglasavanju prethodila je široka javna rasprava sa svim zainteresiranim subjektima.

U nastavku donosimo izgled Odluke (bez danas usvojenog amandmana vezanog za benzinske postaje):

Odluka

o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak

PRVI DIO

I. Opće odredbe

Članak 1.

Odlukom o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuje se radno vrijeme u tijeku tjedna, te početak i završetak radnog vremena u tijeku dana u objektima koji se nalaze na području općine Kiseljak, u kojima fizičke i pravne osobe, u skladu sa zakonom, obavljaju uslužnu djelatnost: trgovinu, ugostiteljstvo, obrt i srodne djelatnosti (u daljem tekstu: uslužne djelatnosti).

Članak 2.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na:
– poslovne jedinice-radnje koje pružaju ugostiteljske usluge uposlenim u poduzećima, organizacijama, udrugama i ustanovama;
– Objekte u kojim pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnost a koji se nalaze na koridoru autoceste Vc.

Članak 3.

Radno vrijeme sukladno ovoj Odluci utvrđuju fizičke i pravne osobe, koji obavljaju uslužnu djelatnost: trgovinu, ugostiteljstvo, obrt i srodne djelatnosti.
Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta na vidnom mjestu na ulazu u radne prostorije, a lica koja obavljaju uslužne djelatnosti dužna su da se pridržavaju istaknutog radnog vremena, utvrđenog u skladu sa ovom Odlukom.

Članak 4.

Svi ugostiteljski objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost moraju ispunjavati posebne uvjete iz Zakona o zaštiti od buke FBiH.

II. Tjedno radno vrijeme
Članak 5.

Radno vrijeme u tijeku tjedna prodajnih objekta, obrta i srodnih djelatnosti utvrđuje se od ponedjeljka do subote (uključujući subotu).
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata utvrđuje se cijeli tjedan.

Članak 6.

Zabranjuje se rad nedjeljom svim trgovinama, obrtima i srodnim djelatnostima na području općine Kiseljak izuzev benzinskim crpkama, pekarama, mesnicama koje posluju izvan tržnih centara i trgovinama koje se bave isključivo prodajom suvenira.
Neradnim danom (nedjeljom) se omogućuje dodatna dezinfekcija prostora u kojem se obavlja djelatnost.

III. Radno vrijeme u tijeku dana
Članak 7.

Minimalno radno vrijeme traje najmanje 8 sati dnevno, osim ako ovom Odlukom, za pojedine djelatnosti nije drugačije određeno.
Izuzetno, u dane državnih praznika i vjerskih blagdana, može se utvrditi i duže i kraće radno vrijeme.

IV. Radno vrijeme u tijeku blagdana

Članak 8.

U vrijeme državnih i drugih blagdana koji su utvrđeni kao neradni od strane nadležnog organa samo je prvi dan neradni, a za ostale dane radno vrijeme je kao u Odluci.

DIO DRUGI, RADNO VRIJEME POJEDINIH USLUŽNIH DJELATNOSTI

I. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti trgovine

Članak 9.

Fizičke i pravne osobe koje se bave trgovačkom djelatnošću mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 22 sata.

Trgovine mogu raditi jednokratno ili dvokratno.
Odredbe ovog članka odnose se i na trafike.

II. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti tržnica

Članak 10.

Radno vrijeme tržnica na malo, odnosno pijaca, može se odrediti svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 14 sati.

III. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti mesnica

Članak 11.

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom mesa i mesnih proizvoda u mesnicama mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom od 06,00 do 22 sata, osim nedjelje.
Fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo prodajom mesa i mesnih prerađevina i posluju izvan trgovačkih centara, mogu utvrditi radno vrijeme i nedjeljom i to maksimalno od 06,00 do 12 sati.

IV. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ljekarni

Članak 12.

Radno vrijeme u ljekarnama može se odrediti svakim radnim danom od 06,00 do 22 sata.
Načelnik općine Kiseljak će svojom odlukom odrediti najmanje jednu dežurnu ljekarnu koja će raditi nedjeljom.

V. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti pekarnica

Članak 13.

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom isključivo pekarskim proizvodima mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom od 06,00 do 22 sata, osim nedjeljom kada se može utvrditi maksimalno radno vrijeme od 06,00 do 14 sati.

VI. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba koje se bave djelatnošću benzinskih crpki

Članak 14.

Radno vrijeme benzinskih crpki, može trajati u vremenu od 00 do 24 sata svim danima osim nedjeljom kada se može utvrditi maksimalno radno vrijeme od 00 sati do 14 sati.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih crpki određuje se u trajanju od 06 maksimalno do 22 sata.

VII. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ugostiteljstva

Članak 15.

U objektima u kojima pravne ili fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost određuje se radno vrijeme svakim danom (uključujući i nedjelju) od 06,00 do 24 sata.

Ugostiteljski objekti koji imaju uvjete za rad noću, u zatvorenim prostorima, a koje će utvrditi nadležna općinska služba: noćni bar, noćni klub i disco klub (disco bar), mogu utvrditi radno vrijeme od 20 do 05 sati.

Radno vrijeme objekata u kojem udruge građana ili fondacije okupljaju svoje članove i omogućavaju određeni vid uslužne djelatnosti određuje se svakim danom (uključujući i nedjelju) od 06,00 do 24 sata.

Radno vrijeme Salona za posebne prigode (svadbenih salona) u kojim se organiziraju prigodne svečanosti i zabave različitog sadržaja (party, svadbe, rođendani, maturalne svečanosti, godišnjice, proslava obrane diplomskog, postdiplomskog rada i doktorata te određene tradicionalne svečanosti kao što je proslava „Nove godine“, „Dana žena“, „Valentinova“ i sl.), mogu raditi u radnom vremenu od 19,00 sati do 05 sati narednog dana.

VIII. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti igara na sreću i internet klubova

Članak 16.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti koje se odnose na igre na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću F BiH, kao i djelatnosti koje se odnose na pružanje internet usluga, mogu svoje radno vrijeme organizirati svakim danom, osim nedjelje, od 09,00 do 23 sata ukoliko ispunjavaju uvjete predviđene zakonima koji reguliraju ovu oblast.
Nedjelja je za djelatnost igara na sreću i Internet klubova neradni dan.

IX. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz Hoteli, moteli, pansioni i prenoćišta

Članak 17.

Fizička i pravna osoba koja se bavi djelatnostima iz oblasti Hoteli, moteli, pansioni, prenoćišta i drugi objekti koji pružaju usluge smještaja i to odjel recepcije, mogu svoje radno vrijeme organizirati od 00 do 24 sata svakim danom (uključujući i nedjelju).

X. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ustanova za dnevni boravak djece

Članak 18.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ustanova za dnevni boravak djece (obdaništa, vrtići, igraonice i slično) može se utvrditi u trajanju od 06,30 sati do 18 sati, svakim radnim danom osim nedjelje.

XI. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti obrta i srodnih djelatnosti

Članak 19.

U objektima u kojima fizičke i pravne osobe obavljaju obrtničku i srodnu djelatnost vlasnik utvrđuje radno vrijeme svakim danom (osim nedjelje) u vremenskom razdoblju od 06 sati do 22 sata.

Radno vrijeme iz prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na proizvodne pogone i radnje koje zbog karaktera procesa proizvodnje moraju poslovati mimo utvrđenih vremenskih intervala, uz obavezu poštivanja javnog reda i mira, Zakona o zaštiti od buke, isključivo u dijelu proizvodnog procesa.

TREĆI DIO, PRODUŽENO RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 20

Fizičke i pravne osobe koje se bave ugostiteljstvom, izuzev u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u prostorima koji se nalaze u objektima kolektivnog stanovanja, mogu produžiti radno vrijeme iznad maksimalno utvrđenog radnog vremena samo po dobivenom rješenju za produženje radnog vremena od strane nadležne općinske Službe.

Članak 21.

Rješenje za produženje radnog vremena iz prethodnog članka ove Odluke nadležna općinska Služba donosi na pismeni zahtjev ugostitelja, a po ispunjenju sljedećih kriterija od strane ugostitelja:

a) da poslovni subjekt radi najmanje tri mjeseca
b) ako poslovni subjekt ili njegova poslovna jedinica, kao i odgovorna osoba poslovnog subjekta, nije kažnjavano zbog remećenja javnog reda i mira i zbog nepoštivanja odredbi ove Odluke, u razdoblju od šest mjeseci (tri mjeseca ukoliko se radi o novootvorenom poslovnom subjektu) unazad od podnošenja zahtjeva za produženje radnog vremena.
c) provjerom nadležne službe Općine Kiseljak o izmirenim obavezama ugostitelja prema Općini Kiseljak i prema Javnom komunalnom poduzeću.

Članak 22.

Produženi radno vrijeme može se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje se bave ugostiteljstvom najduže za dva sata i to za dane petak, subota i nedjelja, izuzev objekata propisanih člankom 15. stavak 2. tj. noćni bar, noćni klub i disco klub (disco bar).

Članak 23.

Vlasniku ugostiteljskog objekta i gospodarskom društvu kojima je rješenjem nadležne Službe dozvoljeno produženje radnog vremena, a isti se ne pridržavaju odredaba ove Odluke ili remete javni red i mir, uskratit će se dalje produženje istog na period ne kraći od tri mjeseca i to na temelju:

– Obrazloženog i opravdanog zahtjeva Policijske stanice Kiseljak.
– Obrazloženog i opravdanog Zahtjeva 51% stanovnika ulice ili naseljenog mjesta sa prijavljenim prebivalištem u kojem se ugostiteljski objekt nalazi u ulici ili naseljenom mjestu ili prvoj susjednoj ulici ili naseljenom mjestu.
– Opravdanog i obrazloženog zahtjeva nadležnih inspekcijskih tijela.

POGLAVLJE III.
Izuzetci od propisanog radnog vremena

Članak 24.

Načelnik općine Kiseljak može u slučajevima održavanja prigodnih manifestacija od značaja za općinu, privremeno odrediti drugačije radno vrijeme poslovnih subjekata obuhvaćenih ovom Odlukom, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Članak 25.

Načelnik općine Kiseljak može za djelatnosti iz ove Odluke odrediti drugačije radno vrijeme u dane državnih praznika i vjerskih blagdana od radnog vremena propisanog Odlukom, ako ocijeni da za to postoji potreba.

NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke će vršiti:
– nadležne inspekcije (Inspekcija rada, tržišna inspekcija, ugostiteljsko-turistička inspekcija i druge nadležne inspekcije),
– Policijska stanica Kiseljak.

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba i vlasnik radnje, ako:
a) odredi radno vrijeme suprotno odredbama članaka 10-20 ove Odluke,
b) na propisan način ne istakne obavijest o radnom vremenu sukladno članku 4 ove Odluke,
c) se ne pridržava istaknutog radnog vremena,
e) dozvoljava boravak gostiju nakon isteka radnog vremena.

Članak 28.

Za prekršaje iz prethodnog članka ove Odluke, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Poslovni subjekti koji posluju u objektima iz ove Odluke, dužni su svoje radno vrijeme uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 30.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke, okončat će se u skladu sa ovom Odlukom.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu Općine Kiseljak od 24.4.2001. godine.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Kiseljak.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je usvojena zakonska regulativa koja definira oblast radnog vremena i druge relevantne propise koji tretiraju ovu oblast i to:
Zakon o unutarnjoj trgovini („Službene novine F BiH“ broj 40/10 i 79/17),
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine F BiH broj 35/09 i 42/11)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine F BiH“ broj 32/09),
Zakon o radu FBiH (Službene novine FBiH br. 26/16, 29/18),
Zakon o zaštiti od buke (Službene novine FBiH 110/12),
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira KSB (Službene novine KSB br.13/10),
Zakon o načelima lokalne samouprave FBiH (Službene novine FBiH br 49/06).
Smatrajući da nakon pandemije koronavirusa fizičke i pravne osobe koje se bave određenom djelatnošću (posebno trgovina prehrambenim proizvodima) trebaju poduzeti dodatni napor na stalnoj dezinfekciji prostora u kojem se obavlja djelatnost, a imajući u vidu članak 8. Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH (Službene novine FBiH br 49/06), čiji dio glasi:
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:
– poduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja;
kao i Odluka o zabrani rada nedjeljom radi vršenja obvezne dezinfekcije prostora broj 06-32-13-70/20 od 12.5.2020. godine, Stožera civilne zaštite Općine Kiseljak, donosimo Odluku kao u dispozitivu.

ZAMJENIK PRESJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
Zvonko Udovičić

Izvor