Načelnik Općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, i direktor poduzeća „Moobilux“ d.o.o. Tešanj,  Tarik Braćkan, potpisali su danas Ugovor o nabavi opreme za senzornu sobu u Centru za rani rast i razvoj u Kiseljaku.

Ugovorena vrijednost za isporuku i montažu ukupne količine opreme je 51.278,43 KM, bez     PDV-a, a ukupan iznos s uračunatim PDV-om je 59.995,77 KM

Rok za isporuku i montažu robe je 60 dana, od dana potpisivanja Ugovora.

Kiseljak će, nakon završetka spomenutog projekta, imati senzornu sobu kakvu imaju samo rijetki gradovi u regiji. Senzorna soba jako je bitna u procesu rehabilitacije djece i osoba s poteškoćama u razvoju, te će spomenutim projektom biti znatno unaprijeđena briga o pripadnicima ove ranjive kategorije.