Vahid Miftarević iz Travnika nomadi sa svojim ovcama po cijeloj Bosni i Hercegovini. Sreli smo ga u Kopčiću kod Bugojna gdje je svojih 300 ovaca spojio sa drugih 1100 koje odoše prema Glamoču preko ljeta i tamo će ostati do listopada. Jako veliki broj ovaca na jednom mjestu.