Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao je danas u Sarajevu s predstavnicima Vijeća mladih Federacije BiH: generalnim tajnikom Nedimom Alibegovićem i projekt menadžerom Nikolom Kandićem.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjem radu, aktivnostima i planovima Vijeća mladih Federacije BiH, te o položaju mladih u Federaciji BiH.

Generalni tajnik Nedim Alibegović predstavio je aktivnosti Vijeća mladih Federacije BiH, te posebno istaknuo zalaganje za uspostavljanje Savjeta za mlade FBiH kao Zakonom o mladima prepoznatog mehanizma, s ciljem boljeg razumijevanja potreba i položaja mladih u Federaciji BiH i BiH.

„Savjet za mlade Federacije BiH zamišljen je kao međuresorno radno tijelo Vlade čiji je glavni zadatak koordinacija i usuglašavanje politike prema mladima i vršenje nadzora nad implementacijom Zakona o mladima“, kazao je generalni tajnik Alibegović.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara istaknuo je značaj funkcioniranja Vijeća mladih Federacije BiH koje svojim radom doprinosi rješavanju problema s kojima se mlada populacija susreće, kao i nužnost bolje implementacije Zakona o mladima, s ciljem stvaranja boljih životnih i radnih uvjeta za mlade u Federaciji BiH.