Gromiljak-Višnjica Polje11.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Dugo Polje - Bilalovac12.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Dražvići - Jehovac13.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Duhri - Han Ploča14.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Bilalovac - Brestovsko15.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Ul. Sarajevska cesta - Ul. Kraljice Katarine16.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Azapovići - Ul. Sarajevska cesta17.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Azapovići - Han Ploča18.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Gromiljak - Potkraj19.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Potkraj - Han Ploča20.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Duhri - Azapoviči21.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Ul. Sarajevska cesta - Azapoviči22.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Lug - Gromiljak23.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Ul. Kralja Tomislava - Ul. Kraljice Mira24.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Azapoviči - Han Ploča25.3.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Duhri26.3.20208,30 do 11,00Kiseljak