Brnjaci
Lepenica/Gojakovac
15.6.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Ul. Sarajevska cesta
Ul. Kraljice Katarine
16.6.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Azapovići
Ul. Sarajevska cesta
17.6.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Lug
Višnjica Polje
18.6.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Gromiljak
Potkraj
19.6.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Azapovići20.6.202008,30 do 11,00
12,00 do 14,30
Kiseljak
Lepenica - A1
Han Ploča
22.6.202012,30 do 14,00
20,30 do 21,30
Kiseljak
Lepenica - A1
Azapovići
23.6.202013,00 do 14,30
20,00 do 21,30
Kiseljak
Lepenica - A1
Ul. Sarajevska cesta
24.6.202012,30 do 14,30
20,00 do 21,30
Kiseljak
Ul. Kralja Tomislava
Ul. Kraljice Mira
25.6.202012,30 do 14,00
20,30 do 21,30
Kiseljak
Ul. Sarajevska cesta
Ul. Kraljice Katarine
26.6.202017,00 do 18,30
20,00 do 21,30
Kiseljak
Azapovići
Draževići
27.6.202017,00 do 18,30
20,00 do 21,30
Kiseljak
Ul. Kralja Tomislava
Bilalovac
28.6.202017,00 do 18,30
20,00 do 21,30
Kiseljak
Višnjica Polje
Lug
29.6.202017,00 do 18,30
20,00 do 21,30
Kiseljak
Lug
Brnjaci
30.6.202017,00 do 18,30
20,00 do 21,30
Kiseljak