Udruženje/Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika SBKKSB u dogovoru s rukovodstvom katoličkog školskog centra u Travniku danas je obilježila Svjetski dan bubrega.

KUBAT AUTOMOBILE

U nazočnosti više od 40 učenika prvih i drugih razreda ove srednje škole te njihovih profesorica govorili smo o bubrezima općenito a posebno o prevenciji bubrežne bolesti.
Prije edukativnog predavanja kroz prezentaciju, učenicima smo prikazali kratki animirani film koji govori o bubrezima njihovoj funkciji i značaju.
Slična tema je bila i same prezentacije uz posebna naglasak na uzročnike ove teške i podmukle bolesti te 8 zlatnih pravila koje bi trebali primijeniti u životu kako ne bi došli u situaciju da im se dogodi kronična bubrežna bolest.


Poseban dio današnje edukacije bio je kviz znanja koji je sadržavao 10 pitanja vezan na oblik bubrega njihovu funkciju i način liječenja.
Nakon urađenog kviza, najbolje učenike smo nagradili prigodnim darovima a svi učenici su dobili po bocu vode i jabuku kao znak zdravog načina života, te promidžbene materijale i bedževe.
Ovom prigodom izražavamo veliku zahvalnost upravi KŠC Travnik što su nam omogućili da kroz razgovor, animaciju, prezentaciju i kviz na neki način osvijestimo mlade ljude o značaju i važnosti bubrega kao organa.
Nadamo se da će naše predavanje doprinijeti da se ovi mladi ljudi odluče za bavljenje sportom, pravilnom prehranom te općenito za zdrav način života kao i pravovremenom kontrolom što je jako važno kada je u pitanju prevencija kronične bubrežne bolesti.

Obilježavanje svjetskog dana bubrega se i dalje nastavlja kroz naše aktivnosti koje slijede, izjavljuju iz Udruge.