Na temelju članka 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Kantona Središnja Bosna na 24. sjednici, održanoj 30. 11. 2023. godine, donosi

KUBAT AUTOMOBILE

ODLUKU

o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2023. godinu