Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak održava javnu prezentaciju Nacrta proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu u ponedjeljak 28.11.2022.godine, u 12.00 sati, u Vatrogasnom domu Općine Kiseljak.

Služba poziva sve zainteresirane građanke i građane, pravne osobe, predstavnike javnih poduzeća i javnih ustanova, predstavnike športskih klubova, predstavnike udruga građana, predstavnike političkih stranaka da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.

Prijedloge, pitanja i sugestije na Nacrt proračuna za 2023. godinu molimo da dostavite u pisanoj formi Službi za financije, proračun i poslove riznice,putem:
1) pisarnice (svakim radnim danom od 7 do 15 sati ) ili
2) putem e-maila ivana.mrnjavac@opcina-kiseljak.org
3) ili na dan održavanja javne prezentacije

POMOĆNIK
NAČELNIKA OPĆINE KISELJAK
Ivana Mrnjavac dipl. ecc.