Gospodarski subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru Prvog poziva za prijavu aplikacija koji je otvoren 12. listopada 2022.godine.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je proračun  čiji je indikativni iznos oko 480.000,00 EUR, a rok za dostavljanje aplikacija je  23. studeni 2022. godine do 16 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrirani najmanje 6 mjeseci, a najduže dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000, 00 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih gospodarstvenih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluje dvije godine i  više,maksimalan iznos grant sredstava do 30.000,00 EUR. Aplikanti su obavezni osigurati  minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Razdoblje implementacije projekta ne može trajati kraće od tri mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Mogućnost prijavljivanja na javni poziv provodi se isključivo putem online apliciranja na elektronski sustav za apliciranje i evaluaciju (eMSAE) koji se nalazi na web stranici www.c2c.ba, gdje je dostupan i Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikativnog paketa. Aplikacije koje budu dostavljene putem pošte (tiskana forma), putem faksa ili na neki drugi način, neće biti uzete u razmatranje, niti će biti predmet ocjenjivanja. U cilju detaljnijeg informiranja potencijalnih aplikanata, planirana je organizacija info sesija, čiji termini će biti objavljeni na projektnoj web stranici.

Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji financira Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj poduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska. https://c2c.ba/bs/pozivi

https://c2c.ba/