U preliminarnom papiru, koji su stranke utanačile u petak, a koji sada treba biti produbljen koalicijskim pregovorima, stoji da se zalažu za “moderni koncept državljanstva”