Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) održana je danas u Neumu.

Članovima Skupštine Saveza općina i gradova FBiH (načelnicima i gradonačelnicima) se u uvodnom obraćanju obratio Predsjednik Skupštine Saveza gospodin Faris Hasanbegović, Predsjednik Predsjedništva gospodin Ivan Vukadin, zamjenik predsjednika Predsjedništva gospodin Hamdo Ejubović, gospođa Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH, gospodin Mario Vignjević, predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, koji je naglasio važnost i značaj Saveza općina i gradova FBiH, kao i podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH u jačanju rada Saveza kao predstavnika jedinica lokalne samouprave u FBiH.

U tematskom dijelu Skupštine, uvodničar gospodin Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu Federalnog ministarstvo pravde sa nazočnim je diskutirao primjenu Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH i značaju za jedinice lokalne samouprave. Zaključeno je kako će ministarstvo u suradnji sa Savezom raditi na usaglašavanju zajedničkih stavova po pitanju mogućih izmjena Zakona.

Na Skupštini su jednoglasno usvojena izvješća o radu Saveza općina i gradova FBiH i izvješće direktorice Saveza općina i gradova FBiH.

Tijekom radnog dijela Izborne skupštine, izabrani su predstavnici tijela i organa Saveza općina i gradova FBiH, tako je gospodin Suad Huskić izabran za predsjedatelja Skupštine Saveza, gospodin Smiljan Vidić za zamjenika predsjedatelja Skupštine, gospodin Hamdo Ejubović za predsjedavajućeg Predsjedništva Saveza, a gospodin Mladen Mišurić Ramljak za zamjenika Predsjedatelja, a čije funkcije će se rotirati nakon dvije godine.

Novo rukovodstvo Saveza u svojim obraćanjima nazočnim, naglasili su potrebu za jedinstvenim stavovima članica u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave pred višim razinama vlasti.

Aktivnosti i unapređenje rada Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine podržavaju Veleposlanstvo Kraljevine Švedske i Veleposlanstvo Švicarske u BiH.

Kiseljak.info