Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za benzinsku crpku u mjestu Jehovac investitora „WIN PETROL“ d.o.o. iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 21. 9. 2020. godine sa početkom u 9 sati.