Nabava medicinske opreme, kao i potpora gospodarstvu u vremenu krize kako bi se lakše nosilo s brojnim izazovima ključni su ciljevi novoga financijskog paketa Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 305 milijuna eura, a koji dobiva Bosna i Hercegovina. Radi se o programu koji je dio podrške svim članicama MMF-a, a cilj je ekonomski oporavak, pri čemu treba naglasiti kako će sredstva dobro doći za saniranje brojnih obveza unutar BiH, piše Večernji list BiH.

Raspodjela

Kada je riječ o načinu raspodjele sredstava, očekuje se kako će dvije trećine ići Federaciji, a trećina RS-u, s tim da je bitno navesti kako u konačnici ovaj novac može biti raspodijeljen i po svojevrsnom automatizmu. Drugim riječima, neće biti potrebe za sjednicom Fiskalnog vijeća o ovom pitanju, što znači da se politička kriza kojoj svjedočimo posljednjih dana, a koja se manifestira blokadom državnih institucija, ne bi trebala reflektirati na dostupnost sredstava. Federalna ministrica financija Jelka Milićević potvrdila je za Večernji list kako je ovaj iznos sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda već bio planiran kao prihod i rashod u federalnom proračunu. Sredstva će se pritom iskoristiti za transfere nižim razinama vlasti, kao i u svrhu potpore gospodarstvu, a pritom je objasnila i kako neće biti potrebna bilo kakva korekcija u samom proračunu. Inače, sredstva MMF-a i više su nego potrebna, a to se posebno odnosi na županije koje podnose najveći teret ekonomske krize i kojima su sredstva s viših razina vlasti nužna kako bi se izborile s rastućim obvezama. To je i logično s obzirom na to da je primjetno kako je punjenje županijskih proračuna u prvim mjesecima ove godine bilo umanjeno zbog krize. U proračunu Federacije već je isplaniran iznos za županije, čiji predstavnici očekuju da paket pomoći bude realiziran, i to u obujmu kao i prošle godine. Dobra je vijest i to što je Vlada Federacije, usvajajući Ekonomsku politiku Vlade FBiH za razdoblje od 2021. do 2023., definirala i transfer nižim razinama vlasti od 230 milijuna KM koji bi, između ostalog, trebao biti iskorišten za podršku određenim sektorima gospodarstva. Od ovoga iznosa 200 milijuna KM namijenjeno je županijama, a 30 milijuna jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima. Kada je riječ o općinama i gradovima, iznos će se podijeliti kroz dvije odluke; prva će se realizirati kroz tekuće transfere drugim razinama vlasti, općinama i gradovima, u iznosu od 10,000.000 KM, pri čemu će ovaj novac biti dodijeljen po principu solidarnosti u jednakom iznosu od 125.000 maraka.

Namjena

Druga odluka odnosi se na dodjelu 20 milijuna maraka, a koji će biti utrošeni na realizaciju kapitalnih projekata, zahtjeva i inicijativa. Podsjećamo, MMF je odobrio za sve svoje članice ukupan iznos od 650 milijardi dolara. S obzirom na to da je BiH od bivše Jugoslavije naslijedila članstvo u MMF-u, kvota specijalnih prava vučenja iznosila bi 305 milijuna eura, u skladu s rezervama kojima raspolaže BiH, objašnjeno je za Klix iz Ministarstva financija RS-a. Svoj dio Republika Srpska će, kažu, iskoristiti za nabavu cjepiva i druge medicinske opreme potrebne za borbu protiv COVID-a, za pomoć gospodarstvu i za otplatu dugova. Iz MMF-a su ranije najavili kako je ovaj vrijedan paket namijenjen za zdravstveni oporavak BiH putem nabave cjepiva, ali i za jačanje ekonomske otpornosti.

 

Izvor