Ilija Čičak na Kupresu čuva svojih 300 ovaca. Sa svojih 75 godina uživa i odmara sa ovcama. Kaže kako je prije bolje bilo, sada svega imamo a nemamo zadovoljstva. Prije se oralo, kopalo i išlo kući pjevajući priča nam Ilija.