Samed Spahijaj je Zeničanin koji čuva 500 goveda na Kupresu, točnije na kupreškom polju. Ističe kako je radio na građevini ali mu je ovaj posao puno bolji jer ovdje leđa ne lomi a plaća je preko 1500 maraka a uz to je i osiguran na farmi Papić koja je vlasnik goveda.