OBAVIJEST

 

Obavještavamo građanstvo da će laboratorij JU Dom zdravlja Kiseljak od 28.6.2021. godine (ponedjeljak) početi raditi nove laboratorijske pretrage (kontakt broj 030/870-659 za narudžbe).

 

 

NAZIV USLUGE CIJENA (KM)
BRZI ANTIGENSKI TEST NA COVID-19 25
TROPONIN I 20
D-DIMER 25
Ca 6
HDL 5
LDL 5
Ca-125 30
Ca 15,3 30
CEA 30
VIT D 35
RF 10
ASTO 10
HbA1C 15

 

Napominjemo da pretrage: TROPONIN I, D-DIMER, Ca, HDL, LDL, Ca-125,Ca 15,3, CEA, RF, ASTO, HbA1C se mogu besplatno uraditi u bolnicama Nova Bila i Travnik jer Zavod zdravstvenog osiguranja pokriva sve troškove bolničke laboratorije što nije slučaj sa primarnom zdravstvenom zaštitom.

 

Ravnatelj

Dr. Nino Baban