Hrvatska bolnica dr.fra Mato Nikolić od 01.06.2021. godine ima novog v.d. ravnatelja, a to je dr.Mladen Čuturić, koji je na poziciji ravnatelja naslijedio prim. dr. Velimira Valjana koji je na vlastiti zahtjev podnio ostavku na mjesto ravnatelja.

RAZGOVARAO: Ivica Džambas

Dr. Mladen Čuturić otorinolaringolog u bolnici Nova Bila, čovjek koji je osnovao odjel ORL u bolnici i kirurgiju glave i vrata. Prvi eksluzivni intervju sa novim v.d. ravnateljem bolnice dr. Mladenom Čuturićem donosimo na našem portalu centralna.ba

Centralna.ba: Dr. Čuturiću čestitamo Vam na imenovanju za novog v.d. ravnatelja Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“. Već nekoliko godina ste bili pomoćnik ravnatelja te ste tako stekli iskustvo u menadžmentu. Kako ocjenjujete rad Vašeg prethodnika?
Prije svega, izuzetno sam zahvalan dr. Valjanu na povjerenju koje mi je ukazao prilikom imenovanja na mjesto pomoćnika ravnatelja gdje sam stekao dodatne vještine i znanja u procesu upravljanja velikim sustavima kakav je i Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“. Dr. Valjan je ostavio neizbrisiv trag u razvoju bolnice u Novoj Biloj, ali slobodno mogu reći i znatno šire, u razvoju zdravstva u Središnjoj Bosni. Osobno mi je bila izuzetna čast biti suradnik i kolega dr. Valjana, koji je prvo sjajna osoba i vrhunski kirurg, a bio je odličan ravnatelj. Doista smatram kako je dužnost ravnatelja obnašao na vrlo visokoj razini, a to nije paušala ocjena, već pokazuju svi relevantni indikatori. U mandatima dr. Valjana na poziciji ravnatelja, bolnica u Novoj Biloj je napravila izuzetne iskorake u pogledu kadra, spektra usluga koje nudi pacijentima, stupnja opremljenosti, raspoloživog prostora, financija itd. Nesumnjivo smo u mnogim segmentima postali jedna od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u cijeloj BiH. Svakako je najznačajniji projekt izgradnja šeste lamele čime su stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj naše ustanove.

Centralna.ba: Nedavno ste postali v.d. ravnatelja bolnice. Kako izgledaju Vaši prvi dani na toj poziciji?
Dužnost v.d. ravnatelja sam preuzeo prije dva dana. Dakle, radi se o izuzetno kratkom razdoblju. U tom kratkom razdoblju izdvojio bih niz sastanaka sa šefovima organizacijskih jedinica unutar bolnice te predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Kantonu Središnja Bosna, a na istim je bila tema o budućim aktivnostima i projektima u bolnici u Novoj Biloj. Cilj je nastaviti s uspješnim radom na zadovoljstvo i zaposlenika i pacijenata.

Centralna.ba: Možete li nam ukratko upisati Vaš profesionalni put u medicini?
Rođen sam 1979. godine u Zenici. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio sam u Vitezu. Diplomirao sam 2005. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, specijalizirao 2012. otorinolaringologiju na KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, a iste godine završio i stručni poslijediplomski studij iz oblasti otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. godine sam zaposlenik Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“, gdje sam uz posao specijaliste otorinolaringologije te već spomenutu dužnost pomoćnika ravnatelja, obavljao dužnosti i šefa Odjela otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata i predsjednika Stručnog vijeća.

Centralna.ba: Bolnica posluje pozitivno te spada u najorganiziranije ustanove u BiH. Mogu li pacijenti očekivati nove usluge?
Da, točno je, bolnica posluje pozitivno. Upravo je 1. 6. 2021. godine Sabor Kantona Središnja Bosna jednoglasno usvojio „Analizu poslovanja za 2020. godinu“. Naravno, u planu je daljnje širenje usluga koje nudimo pacijentima, a prije svega ću istaknuti oblasti biokemijsko-hematološkog laboratorija, maksilofacijalne kirurgije, mikrobiologije i radiologije. U tijeku su aktivnosti dodatnog osposobljavanja kadra, nabave opreme i uređenja prostora za navedeno.

Centralna.ba: Kako zadržati medicinske radnike Središnjoj Bosni?
Zadržavanje kadra, prije svega specijalističkog, je najveći izazov u predstojećem vremenu. Ne postoji jednostavan odgovor na to pitanje, a niti jednostavno rješenje. Odlazak je evidentan zbog niza različitih razloga. U svakom slučaju, ustanova na čijem sam čelu će poduzeti niz mjera kako bi zadržala postojeći kadar. Tu se prije svega radi u dodatnom poboljšanju uvjeta rada, omogućavanju pohađanja dodatnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja te nabave suvremene opreme koja je veliki poticaj za rad i profesionalni razvoj svih medicinskih radnika, prije svega mlađih.

Centralna.ba: Smatrate li da je pozitivno što je bolnica sada u vlasništvu županije?
Apsolutno. Doista smatram pozitivnim da su konačno riješena osnivačka prava, kako za bolnicu u Novoj Biloj, tako i sve ostale bolnice u Kantonu Središnja Bosna. Uostalom, zakonska rješenja su vrlo jasna, kantoni su osnivači bolnica i ne vidim u tome ništa sporno. Okončanje procesa preuzimanja osnivačkih prava omogućava pravno i na svaki drugi način gledano, kvalitetnije funkcioniranje bolnice.

Centralna.ba: Što možemo očekivati u narednom periodu od Vas kao ravnatelja?
Svakako nastavak s već započetim aktivnostima i projektima na unapređenju rada bolnice. Tu se radi o nizu različitih projekata, a izdvojit ću neke. Kad je u pitanju infrastruktura, svakako nastavak s projektima energetske učinkovitosti i poboljšanja stanja postojećeg objekta. Tako ove godine planiramo daljnja ulaganja u saniranje podnih površina u dijelu ambulanti i odjela bolnice te uređenje kabineta za magnetnu rezonancu. Poseban naglasak će biti na nabavi nove opreme. U planu nam je ove godine nabaviti dodatnu opremu za anesteziju, centralnu sterilizaciju, operacijsku dvoranu i radiologiju, a posebno ističem nabavu magnetne rezonance, u suradnji s Bolnicom Travnik i Vladom Kantona Središnja Bosna. Ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala, u planu je i dodatni angažman na edukativnim programima osoblja, prije svega liječnika. Naime, zbog cjelokupne situacije s Covid-19 uvelike su stopirani programi specijalizacije, ali i drugi edukativni programi, a osobno smatram kako je od velike važnosti ulaganje u kontinuirano obrazovanje zaposlenika. Ljudski resursi su ključni resurs svake organizacije, a tako i bolnice.

Centralna.ba: Dosad smo govorili o Vama kao ravnatelju Bolnice, a sada jedno pitanje upućeno Vama kao liječniku. Koji su najveći nedostaci, a koje prednosti Vašeg posla?

Liječničko zanimanje je poziv, a ne posao, a ja živim svoj poziv pa mi je teško govoriti o njegovim nedostacima. Svakodnevno se suočavamo s teškim izazovima i nepredviđenim situacijama i etičkim dvojbama što traži visok stupanj na prvom mjestu znanja, a onda profesionalnosti te emocionalne zrelosti. Upravo ti izazovi i jesu moja pokretačka snaga.

  Izvor: Centralna.ba