Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj: 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji s investitorom Samirom Skršom iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u:

 

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za farmu muznih krava u mjestu

Borina investitora Samira Skrše iz Kiseljaka.

 

Javna rasprava će biti održana u prostorijama općinske Vijećnice u Kiseljaku, u petak,  28.05.2021. godine, s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

  1. prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja Okolišne dozvole (predstavnik Općine),
  2. informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje Okolišne dozvole,
  3. o organima uprave koji su odgovorni za donošenje Rješenja, odnosno Okolišne dozvole,
  4. rasprava.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja Okolišne dozvole za predmetni objekt  zainteresirane osobe mogu dobiti u spomenutoj Službi, u uredu broj 26. Općine Kiseljak, gdje se mogu iznijeti i eventualne primjedbe i pitanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi objavljen je na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici Općine www.opcina-kiseljak.org.

 

          RUKOVODITELJ SLUŽBE

          Nikola Grubešić, dipl. ing. arh