Najavljena  je 4. redovita sjednica Općinskog vijeća Kiseljak za 8. 4. 2021. godine u 9 sati.

Predloženi dnevni red za najavljenu sjednicu:

 

 1. Odluka o financiranju klubova vijećnika i vijećnika u Općinskom vijeću Kiseljak
 2. Odluka o raspodjeli sredstava tekućih transfera za 2021. godinu
 3. Odluka o izvršenju proračuna i proračunske pričuve Općine Kiseljak za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2021. godine
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine temeljem Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja broj: 01/1-27-3157/20 od 31.12.2020. godine i davanju ovlaštenja načelniku općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine
 5. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom – Elektroprivreda HZ HB
 6. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja KO SP Podastinje
 7. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice KO SP Podastinje
 8. Odluka o usvajanju godišnjeg plana projekata javno – privatnog partnerstva za 2021. godinu
 9. Odluka o usvajanju trogodišnjeg plana projekata javno-privatnog partnerstva za 2021. – 2023. godinu
 10. Zaključak o Prostornom planu KSB 2005 – 2025
 11. Odluka o listi istaknutih stručnjaka, koji će biti birani za članove povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu koncesije na području Općine Kiseljak
 12. Odluka o pružanju dodatnih usluga Profesionalne vatrogasne postrojbe
 13. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Kiseljak
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak (Službeni glasnik Općine Kiseljak br. 5/20)
 15. Odluka o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Općinskog vijeća Kiseljak na Skupštini JP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak
 16. Odluka o komunalnom redu i sanitarnom minimumu (NACRT)
 17. Odluka o upotrebi imena Općine Kiseljak
 18. Usmena informacija o poduzetim aktivnostima po Zaključku – Sarajevski kiseljak
 19. Odluka o utvrđivanju javnog interesa – Zona sporta i rekreacije
 20. Odluka o naknadama za obavljanje usluga dopunskog premjera u svrhu uspostave katastra nekretnina za katastarsku općinu Gromiljak