Valentina Vidović je nastavnica informatike u Osnovnoj školi Kiseljak. Kada je prije par godina saznala za natjecanje iz robotike za osnovce, odlučila je pokrenuti robotičku sekciju. Sekcija danas broji sve više djevojčica.

Zašto robotika?

Moje osobno mišljenje je kako općenito učenicima trebaju izazovnija iskustva, doživljaji i sve ono što je zaista stvarnost 21. stoljeća. Njima je tehnologija itekako bliska samo ih treba usmjeriti za korištenja iste. Robotika im djeluje apstraktna i teška, međutim, nakon prvog susreta predrasude nestanu. Samim tim nakon što sam saznala za robotičko natjecanje za osnovce odlučila sam pokrenuti sekciju u školi gdje radim. U početku sekciju je činilo par učenika, njih osam. Među njima tada je bila samo jedna djevojčica. Nakon prve godine, taj broj je neprestano rastao i danas imamo nekoliko grupa koje pohađaju robotičku sekciju OŠ “Kiseljak” od IV. do IX. razreda. Zanimljiva je činjenica kako raste broj djevojčica.

Šta je doprinijelo većoj zainteresovanosti djevojčica?

U početku je bilo jako malo djevojčica, prve godine samo jedna, a potom su se počele uključivati. Vjerujem da su tome doprinijela naša mala školska predstavljanja i sajmovi koje bi napravili povodom europskih tjedana robotike i kodiranja. Trenutno imamo 45-50% djevojčica koje su članice robotičke sekcije. U šali znamo reći da nemamo sekciju za dječake jer djevojčice preuzimaju glavnu ulogu u robotici škole.

Šta smatrate najvećim uspjehom i postignućem? 

S obzirom da većina učenika i učenica dolazi na sekciju kako bi zaista nešto naučili, možemo se pohvaliti rezultatima od lokalne do državne razine, ali i međunarodne. Od 2017. godine do danas na natjecanjima smo uvijek osvajali jedno od prva tri mjesta. Naša Petra Miloš je osvojila prvo mjesto na prvom državnom robotičkom natjecanju za djevojčice. Na posljednjem državnom natjecanju SPARKreators lige učenik Leonardo Lučić osvojio je treće mjesto. Zahvaljujući rezultatima imali smo priliku biti predstavnici BiH na kvalifikacijama 2017. godine, WER natjecanja, za svjetsko robotičko natjecanje. Nažalost, tu nismo uspjeli dobiti medalje ali svakako smo ponosni na rezultate koje smo postigli tada u Zagrebu. Rezultat je bio 15. mjesto od 49. škola iz BiH, Hrvatske i Srbije. Ako uzmemo samo poredak škola iz BiH, bili smo peti. Svako novo iskustvo u robotici učenike je motiviralo za dalje. Također smatramo velikim uspjehom sudjelovanje na Europskom tjednu robotike u Augsburgu (Njemačka, 2018. godine). Problem nastaje kada učenici pređu u srednje škole jer nemaju priliku dalje razvijati svoje robotičke sposobnosti.

Koja je Vaša poruka djevojkama koje razmišljaju o karijeri u robotici? 

Prije svega, važno je još u osnovnoškolskoj dobi djevojčicama ukazati na činjenicu da ne postoje muški i ženski poslovi. Društvo je to koje djevojčicama mora omogućiti da mogu biti ravnopravne u poslovima sa dječacima. Moja poruka je vrlo jasna a ona se odnosi na to da nikada ne odustaju od svojih ciljeva, snova i želja. Mislim kako je i statistika na strani djevojčica jer sve većim njihovim uključivanjem upravo možemo pročitati/čuti kako je neka od njih napravila fenomenalan posao. Često kažem, ona koja nije uspjela (pri tome mislim konkretno na odraslu ženu), zapravo nije ni pokušala. Isto ovo možemo primjeniti u slučaju karijere jedne djevojke u robotici. Možete i hoćete, samo nebo je granica!

Izvor: itgirls.ba