Našem portalu obratilo se više čitatelja kako se na području općine Kiseljak pojavila osoba koja vrši prevare nad starijim osobama.

KUBAT AUTOMOBILE

Naime, radi se o muškoj osobi srednje životne dobi oko 40 godina, koja vozilom obilazi naselja i kuće u kojima žive starije osobe. Raspituje se o njima i njihovoj djeci, zatim dolazi do istih i predstavlja se kao rođak ili prijatelj njihove djece koja su u inozemstvu. Potom traži novac za liječenje ili na prodaju nudi stolnjake. Nakon raspitivanja postupa tako da ocijeni prisnost koju je ostvario, nakon čega prodaje stolnjake, kako bi se uvjerio gdje osobe drže novac. Nakon što se uvjeri gdje je novac ili novčanik, raspituje se o zdravlju ili djeci i vrši krađu novca.

Kako bi spriječili prevare nad našim starijim osobama, molimo sve koji imaju saznanja o osobi koja vrši prevare ili neugodna iskustva potrebno je prijaviti nadležnoj PS Kiseljak. Također, molimo da upozorite svoje starije da ne ulaze u komunikaciju sa opisanom osobom.

Kiseljak.info