Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Služba za gospodarstvo, urbanizam,
zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarstvenike (pravne i fizičke osobe) sa prostora Općine Kiseljak da će Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine organizirati predstavljanje svojih aktivnosti i kreditnih linija gospodarstvenicima općine Kiseljak, a uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera.
Predstavljanje će biti u Srijedu 2.9.2020. godine u dvorani Srednje škole „Ivan Goran Kovačić“, ul. Žrtava domovinskog rata br. 11, sa početkom u 13h, a čiji je domaćin općina Kiseljak.
Na prezentaciju su pozvani svi zainteresirani gospodarstvenici iz Kiseljaka.