Projekt Europske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 milijuna KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25 posto javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga.

Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 60.000 do 300.000 KM (bez PDV-a), te mora osigurati vlastito sufinanciranje od minimalno 35 posto ukupnog iznosa predložene investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2020. godine do 15.00. sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Više informacija o načinu popunjavanja i dostave prijavi, te preuzimanju dokumentacije, dostupno je u nastavku teksta.

Ovo je prvi u nizu javnih poziva u sklopu EU4Agri projekta. Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4Agri možete preuzeti ovdje.

 

Kako se prijaviti na javni poziv?

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u dokumentu Smjernice za podnosioce prijava.

Preuzmite dokumentaciju:

1.  Prijavni obrazac

2.  Obrazac jednostavnog poslovnog plana – opisni dio

 Obrazac složenog poslovnog plana – opisni dio

2a. Obrazac jednostavnog poslovnog plana – tabela

 Obrazac složenog poslovnog plana – tabela

3.    Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

4.    Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

 

 

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI JAVNOG POZIVA:

Odgovori na pitanja pristigla do 6. avgusta 2020. godine

Odgovori na pitanja pristigla do 14. avgusta 2020. godine

Odgovori na pitanja pristigla do 21. avgusta 2020. godine

 

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

EU4Agri je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

www.ba.undp.org