Australska unija bh. asocijacija smatra da je podsjećanje Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na krajnji rok za registraciju birača dobar potez, kao i ukazivanje na česte nedostatke prilikom prijava birača izvan BiH, ali ima i nekih nejasnoća.

– Sa velikim iznenađenjem uočili smo da se među navedenim razlozima za nepravilne registracije navodi i dostavljanje skeniranih ili kopiranih nekompletnih ličnih dokumenata (moraju biti skenirane ili preslikane obje strane osobnih dokumenata), navodi se u saopćenju Australske unije bh. asocijacija i dodaje:

– Uprkos tvrdnjama SIP-a, nijedan izvor informacija, vodič za glasanje, formulari za prijavu i video poruke ne navodi da se osobna iskaznica ili vozačka dozvola moraju preslikati sa obje strane.

Pokušaji da na portalu SIP-a pronađemo preciznu direktivu u vezi kopiranja osobnih dokumenta nisu urodili plodom. Ako takav zahtjev postoji i preslika obje strane je neophodna, onda to treba decidno navesti u Vodiču, prijavi za glasanje i u video poruci na portalu SIP-a te pravovremeno obavijestiti javnost.

Ovakva praksa SIP-a je u najmanju ruku zbunjujuća i neprofesionalna. Da li SIP očekuje da birači svakodnevno pregledaju sve dokumente na portalu i video spotove kako bi odlučili koji dokumenti su mjerodavni i kako se prijaviti?

Odluka o valjanosti prijave ne smije biti podložna ličnoj interpretaciji, nego zasnovana na zakonskim odredbama i preciznim informacijama koje su dostupne svima. Zbog te nejasnoće, izražavamo zabrinutost da SIP može eliminisati veliki broj prijava koje su građani BiH prema uputama SIP BiH uputili na zvaničnu email adresu.

Od nadležnih organa očekujemo da hitno preduzmu potrebne korake kako bi SIP korigirao ovakav stav i prihvatio presliku važećeg dokumenta sa fotografijom osobe koja podnosi prijavu za registraciju, bez obzira da li je preslikana jedna ili dvije strane. U suprotnom, bojimo se da ciljevi SIP-a nisu u skladu sa porukom Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova BiH o važnosti dijaspore za Bosnu i Hercegovinu, navodi se u saopćenju.

Izvor: Faktor.ba