Na temelju članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave KSB („Službene novine KSB“, broj: 8/03 i 14/03) i Odluke Vlade KSB o usvajanju programa korištenja sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj gospodarstvu” utvrđen Proračunom KSB za 2020. godinu broj: 01- 11.7-220/2020 od 13.03.2020.godine, Ministarsvo gospodarstva raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE “SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA – POTICAJ GOSPODARSTVU” ZA 2020. GODINU

 

Preuzimanje dokumentacije:

– Javni poziv
– Zahtjev za uključivanje u program Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
– Izjava o namjenskom korištenju sredstava