Pozivamo javnost (sve fizičke i pravne osobe) da izvrše uvid u izloženo Idejno rješenje.
Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na nacrt idejnog rješenja mogu se podnijeti u trajanju od trideset (30) dana od dana objave javne rasprave.
Prijedloge i sugestije možete dostaviti osobno u ured broj 27/zgrada općine Kiseljak/, putem pošte ili elektronski na e-mail:

zijad.hasic@opcina-kiseljak.org do 10.9.2020. godine.
Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja na nacrt idejnog rješenja koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Tekstualni i Grafički dijelovi Idejnog rješenja bit će izloženi na javni uvid u zgradi općine Kiseljak,ulica Bana Josipa Jelačića br.41/ured broj 27/ i službenoj stranici općine Kiseljak www.opcina-kiseljak.org u vremenu od 10.8.2020. do 10.9.2020. godine.

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

Svi prijedlozi i sugestije bit će razmatrani od nositelja pripreme idejnog rješenja i dostavljeni nositelju izrade idejnog rješenja, koji će prijedloge i sugestije uskladiti sa zakonom i tehničkim normativima za izradu predmetnih rješenja .

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

Javna rasprava o Nacrtu idejnog rješenja zone sporta i rekreacije održat će se 14.8.2020. godine/petak/ u Gradskog sportskoj dvorani s početkom u 19 sati. /ulica Žrtava domovinskog rata/

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

Na javnu raspravu Idejnog rješenja pozvane su sve fizičke i pravne osobe.
Na javnoj raspravi moći će se postavljati pitanja nositeljima pripreme i izrade idejnog rješenja, te iznositi prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt idejnog rješenja koje će biti unesene u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave.

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/

Nositelj pripreme za izradu Plana je
Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša
i komunalne poslove
Nikola Grubešić,MA. dipl.ing.arh.