Ministarstvo gospodarstva KSB

Broj: 03-33-150/20-118
Travnik, 21.07.2020. godine

Predmet: Poziv na potpisivanje ugovora sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje plate za mjesece april i maj 2020.godine na osnovu Javnih poziva Vlade KSB

Ministarstvo gospodarstva KSB na temelju Odluke Vlade SBK provelo je dva Javna poziva za dodjelu financijskih sredstava pravnim i fizičkim osobama sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti u uslovima pandemije COVID-19. Pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom, koja su ispunila uslove propisane Javnim pozivom, programom pomoći od Vlade KSB ostvarila su pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mjesece travanj i svibanj 2020.godine, definirane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.

Imajući u vidu odgovornost i obavezu prema svim poslovnim subjektima kojima je otežano poslovanje, a pri tome cijeneći  članak 6. predmetne Odluke koji propisuje obavezu potpisivanja ugovora sa korisnicima sredstava, Ministarstvo gospodarstva KSB odlučilo je da  postupa što je moguće jednostavnije, uz što manje troškova i aktivnost provede na terenu.

Shodno navedenom, Ministarstvo gospodarstva KSB poziva sve poslovne subjekte, koji su ostvarili pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesece travanj i svibanj 2020.godine, na potpisivanje ugovora u općinama u kojima je sjedište poslovnog subjekta.

Postupak, način i tehnički uslovi za obavljanje aktivnosti obuhvaćaju nazočnost akreditiranog državnog službenika Ministarstva gospodarstva KSB, nazočnost poslovnih subjekata uz poštivanje higijenskoepidemioloških mjera i obavezno korištenje osobne zaštitne opreme (maskerukavice).

U tabeli ispod nalazi se raspored održavanja potpisivanja ugovora po općinama.

 

R/B DATUM OPĆINA LOKACIJA VRIJEME
1. 22.07.2020.godine Busovača Sala općine 09:00 – 15:00
2. 22.07.2020.godine Fojnica Sala općine 09:00 – 15:00
3. 22.07.2020.godine Kreševo Sala općine 09:00 – 15:00
4. 24.07.2020.godine Novi Travnik Sala općine 09:00 – 15:00
5. 24.07.2020.godine Vitez Sala općine 09:00 – 15:00
6. 28.07.2020.godine Bugojno Sala općine 09:00 – 15:00
7. 28.07.2020.godine Donji Vakuf Sala općine 09:00 – 15:00
8. 28.07.2020.godine Gornji Vakuf-Uskoplje Sala općine 09:00 – 15:00
9. 29.07.2020.godine Jajce Sala općine 09:00 – 15:00
10. 30.07.2020.godine Kiseljak Sala općine 09:00 – 15:00
11. 03.08.2020.godine Travnik Sala općine 09:00 – 15:00

 

MINISTARSTVO Gospodarstva KSB