U Kiseljaku je danas završena rekonstrukcija ulice Crvena stijena, u dužini od 1.260 m.

Radove je financirala Općina Kiseljak, a izvođač je poduzeće “Ceste-Company” d.o.o. Kiseljak.

Vrijednost radova je 38.367,00 KM bez PDV-a, dok su s uračunatim PDV-om radovi koštali 44.889,39 KM.