Načelnik Općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak i predstavnik poduzeća „DEMUS“ d.o.o. Sarajevo, Dino Smailović, danas su potpisali Okvirni sporazum o nabavi asfalta marke BNHS 16, u količini od 6000 tona.

Ukupna vrijednost ovog Okvirnog sporazuma bez PDV-a je 591.000,00 KM, a s PDV-om 691.470,00 KM.