• https://www.facebook.com/kiseljak.info/

Molimo cijenjene korisnike da u skladu sa člankom 19. Odluke o vodovodu i kanalizaciji br. 01/1-23-125/02 od 23.01.2002. godine u ljetnom razdoblju vodu koriste na racionalan i ekonomičan način a sve iz razloga jer je hidrološki veoma loša godina, te neracionalno korištenje vode može dovesti do prekida u redovnom vodosnabdijevanju.

Direktor
Mladen Medić