Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH (Sl. novine FBiH br. 49/06), članka 25. Statuta Općine Kiseljak (Sl. glasnik Općine Kiseljak br. 3/09), i Zaključka Općinskog vijeća Kiseljak, članak 2, broj:01/1-04-1419/20 od 01.06.2020, Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u svojstvu nositelja provođenja Javne rasprave objavljuje:

 

JAVNU PREZENTACIJU NACRTA

ODLUKE

O radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Kiseljak

Pozivamo javnost (sve fizičke i pravne osobe) da izvrše uvid u izloženi Nacrt Odluke

o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Kiseljak.

 

Primjedbe, prijedloge,sugestije i mišljenja na nacrt Odluke  mogu se podnijeti u roku od dvadeset (20) dana od dana objave javne rasprave.

Prijedloge i sugestije možete dostaviti osobno na pisarnicu Općine Kiseljak, putem pošte ili elektronski na e-mail: samir.halilovic@opcina-kiseljak.org do 20.06.2020. godine.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja na nacrt Odluke koji nisu dostavljeni u roku neće se uzeti u razmatranje.

Za vrijeme trajanja Javne prezentacije,Nacrt Odluke bit će izložen na javni uvid u zgradi Općine Kiseljak,ulica Bana Josipa Jelačića br.41 / ured broj 25 / i službenoj stranici Općine Kiseljak www.opcina-kiseljak.org u razdoblju od 01.06.2020. do 20.06.2020 godine.

 

Na javnu prezentaciju  Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Kiseljak pozvane su sve fizičke i pravne osobe.

Na javnoj prezentaciji  moći će se postavljati pitanja nositeljima pripreme i izrade Odluke, te iznositi prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Odluke koje će biti unijete u zapisnik za vrijeme trajanja Javne rasprave.

Termini Javne prezentacije o Nacrtu  Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Kiseljak bit će naknadno određeni i objavljeni na web stranici općine Kiseljak i oglasnoj ploči.

 

Služba za  gospodarstvo,urbanizam,zaštitu okoliša

i komunalne poslove

Nikola Grubešić, dipl.ing.arh.

Nacrt Odluke možete pogledati:  O V D J E