Od 15. ožujka ove godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

“Zdravstveni nadzor putnika na granicama se pokazao kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera, koja je u velikoj mjeri doprinijela sprečavanju širenja korona virusa u BiH/FBiH. Zbog toga će, prema najavama nadležnih zdravstvenih organa, mjera samoizolacije za sve koji ulaze u BiH ostati na snazi dok se ne dobije uvjerenje da je njeno ukidanje epidemiološki dozvoljeno”, istaknuo je Ajdinović, priopćeno je iz FUZIP-a.

Zaključno s 15. svibnjem, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 40.477 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na razdoblje od 14 dana.

Za kategorije osoba iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenjuje od 24. travnja ove godine, federalni sanitarni inspektori su tijekom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 1.567 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 990 rješenja o izolaciji, te 202 rješenja za vozače, 179 rješenja za pogranični promet i 196 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 4.338 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koje su u BiH ušle preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantene.

Isto vrijedi i za 429 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 295 osoba kojima su sanitarni inspektori RS-a tijekom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnoj karanteni.

Tijekom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko Distrikta nije izdao ni jedno rješenje o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 446 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 34.525 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

“Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje važiti istekom propisanog razdoblja izolacije od 14 dana.

Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdana rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana”, dodaju.

Caportal.net