Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dostavilo je detaljan dnevni izvještaj svih policijskih agencija o aktivnostima poduzetim u cilju sprječavanja koronavirusa.

U BiH je ukupno izdano 36.163 rješenja o samoizolaciji, izvršeno je 14.441 kontrola tih osoba, a sankcije su izrečene za 250 osoba.

U Federaciji BiH izdano je 19.801 rješenje o samoizolaciji, kontrolirano je 11.740 osoba, a izrečene su sankcije za 178 osoba.

Kada su u pitanju kantoni najviše rješenja o izolaciji izdano je u Tuzlanskom kantonu gdje je zabilježen i najveći broj sankcioniranja (54).

U Kantonu Sarajevo sankcionirano je 40 osoba od kontroliranih 1.039. Ukupno je u samoizolaciji na ovom području 1.551 osoba.

Tabela sa detaljnim podacima policijskih agencija
  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/
 Tabela sa detaljnim podatcima policijskih agencija

U Republici Srpskoj je sankcionirano 68 osoba, izdano 15.105 rješenja o izolaciji, a kontrolirane su 2.643 osobe, dok je u Brčko distriktu kontrolirano 68 osoba od 1167 u izolaciji, a sankcije su izrečene za četiri osobe.