Direktor Federalnog zavoda MIO/PIO Zijad Krnjić izjavio je da rade normalnim tempom, uz sve poslove koje treba da rade.

“Mirovina za ožujak 2020. godine će početi 6. travnja. Za isplatu mirovina imamo sva potrebna sredstva. Fali nam još tri dana za sigurnu sliku. Imat ćemo u ovom mjesecu približno uravnoteženo stanje sa prihodima i rashodima”, izjavio je Krnjić.

Dodao je kako pripremaju određene aranžmane sa bankama i poštama na način da isplata mirovina ne bude dodatni rizik za širenje koronavirusa.

“Neće se kršiti mjere kriznih stožera”, kazao je on.

Način na koji će se to raditi bit će u narednom tjednu definiran.

Na stranici Federalnog zavoda MIO/PIO je također objavljeno da postupajući po naređenju Kriznog stožera Federacije BiH te odlukom Vlade FBiH, a u cilju sprječavanja širenja korona virusa (COVID-19), Federalni zavod MIO/PIO donio je odluku o obustavi rada sa strankama. Odluka stupa na snagu odmah ostaje na snazi do daljnjega, odnosno do opoziva iste.

Obavještavamo ovim putem sve osiguranike i korisnike mirovine da će šalter sale i uredi Zavoda, od 19. ožujka, biti zatvoreni za prijem stranaka. Pozivamo sve osiguranike i korisnike mirovine, a koji u tijeku trajanja odluke o obustavi rada sa strankama, imaju potrebu predavanja zahtjeva za mirovinu, naknadu pogrebnih troškova ili izdavanja određenog uvjerenja, da zahtjeve pošalju na jednu od sljedećih mail adresa emir.ajdin@fzmiopio.ba ili vanja.cale@fzmiopio.ba.

Na web stranici Zavoda www.fzmiopio.ba mogu se pronaći potrebni obrasci koje stranke trebaju popuniti i skenirane dostaviti na navedene adrese. Također, navedene zahtjeve stranke mogu Zavodu dostaviti  poštom na adrese, u ovisnosti o mjestu prebivališta, koje mogu pronaći na web stranici Zavoda, a iste će biti izvješene i na ulaznim vratima svih naših ispostava i županijskih službi.

 

Napominjemo da Zavod možete kontaktirati telefonski ili putem maila na brojeve/mail adrese navedene na web stranici kao i na broj Ureda za odnose s javnošću 036 312-314 ili mail adrese  info@fzmiopio.baamel.lizde@fzmiopio.batomislav.kvesic@fzmiopio.ba