Od proglašenja pandemije COVID-19 jasno je da, uz zdravlje ljudi, treba voditi računa, koliko je to moguće, i o spašavanju gospodarstva. Posebno je to važno za zemlje poput      BiH, čije se gospodarstvo na globalnom tržištu bori za konkurentnost, a mnogi se sektori još nisu oporavili ni od proteklog rata. O aktivnostima spašavanja bh. gospodarstva, posebice izvoznika, odnosno o priključenju na respirator uz pomoć kojeg će preživjeti do prestanka pandemije i donošenja mjera oporavka govorio je Vjekoslav Vuković.

Prema preliminarnim rezultatima dobivenih na temelju ankete koju je uradio VKT BiH, poteškoće u poslovanju zbog koronavirusa ima 90 posto tvrtki. U anketi je sudjelovalo 326 tvrtki, najviše iz prerađivačke industrije i drugih uslužnih djelatnosti, te poduzeća koja se po broju zaposlenih  ubrajaju u srednja. Čak 90% ispitanih navelo je da osjeća posljedice prouzročene koronavirusom, 70% odgovora je da posljedice osjeća i kod izvoza i kod uvoza. Vrijednost štete nastale od početka širenja najveći broj anketiranih samoprocjenjuje na  iznos od 50.000 do 100.000 KM, a kod pojedinih i znatno više. Slijedom ovog, a nakon proglašenja izvanrednog stanja odlukom Vijeća ministara, VTK je počeo sa izdavanjem obrasca o problemima u poslovanju koji je posljedica više sile, a koji je za sve gospodarstvenike besplatan.

VTK svakodnevno prima veliki broj upita od bosanskohercegovačkih cestovnih prijevoznika i izvoznika na temelju kojih donosimo preporuke i tražimo donošenje mjera s višestrukim značenjem za bh tvrtke koje se bave cestovnim prijevozom putnika i roba jer su one prve na udaru zbog zatvaranja granica, ali vodeći računa o pridržavanju mjera  kojima će se smanjiti rizik širenja virusa. Imajući u vidu novonastalu situaciju  vrlo složenog i otežanog ostvarivanja vanjskotrgovinskog prometa gospodarstvenika s teritorija Bosne i Hercegovine, apelirali smo na sve nadležne institucije  da se što žurnije uspostave tkz. krizni stožeri  koji bi se fokusirali na probleme  sa kojima se suočavaju gospodarstvenici u BiH, a koji zahtijevaju koordinirane i učinkovite mjere. Na žalost, dosadašnji krizni stožeri individualni su i nekoordinirani te su vrlo malo ili nikako uključili stručnjake iz gospodarstva. Prateći dosadašnja iskustva zemalja u okruženju koje su pogođene virusom COVID-19, od zdravstvene zaštite zaposlenika, do osiguranja stabilnog lanca opskrbe, VTK BiH, u cilju prevladavanja problema informiranosti, napravio je široki informativni blok sa vrlo aktualnim i dostupnim informacijama za prijevoznike i sve ostale poduzetnike na stranici www.komorabih.ba.