Obavijest

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je dva javna poziva za zapošljavanje povratnika: „Potpora razvoju StartUp početnog biznisa povratnika“ i „Zapošljavanje povratnika u malom gospodarstvu“

Imajući u vidu preporuke nadležnih tijela vlasti u Federaciji BiH kao i ostalih tijela vlasti u BiH a u cilju pridržavanja uputa koje imaju za cilj sprečavanje širenja pandemije koronavirusa (COVID-19), ostavljena je mogućnost aplikantima da apliciraju na dva načina:

1. Dostavljanjem prijave na Javni Poziv sa svom pripadajućom dokumentacijom propisanom javim pozivom, preporučeno poštom ili osobno, ili

2. Dostavljanjem u elektronskoj formi popunjenih obrazaca: Prijavni obrazac i Financijski plan ulaganja na e-mail Ministarstva: odrzivi@fmroi.gov.ba, što će predstavljati prvu fazu sudjelovanja u programu odnosno evidenciju prijava dostavljenih na ovaj način. U drugoj fazi realizacije programa, aplikanti čiji projekti budu odabrani za realizaciju, dostavit će preostalu dokumentaciju u skladu sa kriterijima Javnog poziva.

 

Podrška razvoju start up (početnog biznisa) povratnika:

Program za Mala gospodarstva 2020-2021. godina:

Javni pozivi se mogu preuzeti i na službenoj stranici Ministarstva na: www.fmroi.gov.ba/javni-pozivi/