Provjerite raspored planiranih radarskih kontrola na području općine Kiseljak putem naše Android aplikacije ili putem linka.