Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PSTRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 10.2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Nova Bila
  10:30 do 12:00 sati Dolac na Lašvi
  12:30 do 14:30 sati Donje Putićevo
  15:00 do 16:00 sati Kalibunar

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 10. 2019. -PS VITEZ

  19:00 do 23:00 sati R-441 Počulica
  23:00 do 03:00 sati R-441 Dubravica

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 10. 2019. -PS FOJNICA

  18:30 do 20:30 sati Polje Pločari
  22:30 do 00:30 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 10. 2019. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  11:00 do 12:30 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići)
  13:00 do 14:30 sati ulica Terzići I (veterinarska stanica)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 07.10.2019. -PS DONJI VAKUF

  09:30 do 11:30 sati Prusac
  12:00 do 14:00 sati Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 10. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  10:00 do 11:00 sati Duratbegović Dolac
  16:00 do 17:00 sati Dražev Dolac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 10. 2019. -PS JAJCE

  16:30 do 18:30 sati M-5 Vinac
  19:00 do 20:30 sati M-5 Skela
  21:00 do 22:30 sati M-5 Mračaj

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 07.10. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Kaonik
  10:30 do 12:00 sati Gavrine kuće
  12:00 do 13:30 sati Polje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 07.10.2019. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Višnjica Polje
  12:00 do 14:30 sati Gromiljak

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 10. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  10:30 do 12:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  14:30 do 16:00 sati M-16.4 Duhovo