Iz poduzeća “Orman” d.o.o. Kiseljak obavještavaju da će dana 7.10.2019.  i 8.10.2019. godine vršiti asfaltiranje regionalne ceste  R443 Kiseljak-Kreševo, dionica od st. km 4+500  do st. 6+500, L=1,5km od P145 (do P243) na temelju zaključenog ugovora sa Županijskim ravnateljstvom za ceste ŽSB sa sjedištem u Busovači, br. Ugovora 01-27-62/19-1 od 20.9.2019. godine, obustava prometa će trajati u razdoblju od 8:00 do 18:00 sati.

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/