Udruga ”Šareno brdo” u suradnji sa Općinom Kiseljak organizira modernu školu gitare pod nazivom Gitare u ruke. Voditelj škole je Jurica Kuliš.

Gitare u ruke (moderna škola gitare i bas gitare) služi kao platforma za razmjenu i komunikaciju djece i mladih kroz gitarsku glazbu i kulturu te kao pružatelj usluge podučavanja. Cilj ove ideje je da uključi sve zainteresirane koji imaju želju da nauče svirati ovaj popularni instrument bez obzira na dob i razinu znanja. Zainteresirani polaznici moći će birati između rada u skupinama (2-5 polaznika) i individualnog rada s instruktorom.
Polazeći od pretpostavke da je glazba ozbiljna ili zabavna, gitarski odsjeci tradicionalnih glazbenih škola isključivo ili gotovo isključivo obrađuju skladbe ozbiljnih kompozitora. Nasuprot tome, projekt Gitare u ruke kreće od one druge pretpostavke koja kaže da je glazba vrijedna ili nije pa svojim programima osim kompozicija velikana klasične glazbe obuhvaća i rad na kompozicijama rock i blues standarda kao i rad na zabavnim kompozicijama te filmskoj i plesnoj glazbi.

Nastava će se održavati u prostorijama Hrvatskog doma (ulica žrtava Domovinskog rata) a prijave se vrše putem telefona +387 63 266 595, pismeno putem e-maila gitareuruke@gmail.com ili preko facebook stranice Gitare u ruke Kiseljak, ili osobno u prostorijama škole.
Nastava sa prvim upisanim počinje od 1.10. i uključuje probni period svih zainteresiranih.
Posjedovanje instrumenta nije obavezno.
Upisi traju kroz čitavu godinu.