Općina Kiseljak i JU Dom zdravlja Kiseljak su krenuli u realizaciju izgradnje nove zgrade Doma zdravlja, jer je postojeći objekt, sagrađen 1950-tih godina postao neadekvatan i premal za rastuće potrebe za medicinskim uslugama.

Danas je u zgradi Općine Kiseljak potpisan Sporazum o zajedničkom ulaganju između općine Kiseljak i JU Dom zdravlja Kiseljak. Sporazum su potpisali načelnik Općine Kiseljak i Ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak dr. Nino Baban.

Sporazum je potpisan uz suglasnost Općinskog vijeća Kiseljak i Upravnog vijeća J.U. Dom zdravlja Kiseljak.

Zajednički cilj Općine Kiseljak i JU Doma zdravlja Kiseljak je izgradnja nove zgrade za potrebe Doma zdravlja.

Općina Kiseljak će osigurati parcelu za izgradnju nove zgrade ukupne površine 8566 m2 kao i kompletnu projektnu dokumentaciju, izdavanje svih odobrenja neophodnih za izgradnju objekta.

Općina Kiseljak će sukladno proračunskim mogućnostima sudjelovati u implementaciji projekta.

Trenutna zgrada Doma zdravlja Kiseljak opslužuje oko 19.000 korisnika.

Vrijednost cjelokupnog projekta ne bi trebala preći 5.000.000 KM, sa svim pripremnim radovima.

“Ukupna površina objekta, bez servisnih prostora, iznosit će 4.700 kvadrata. Novina je i to da ćemo imati odvojen prostor za hitnu pomoć, novi suvremeni prostor za rentgen odnosno ultrazvuk, laboratoriju, fizikalnu terapiju. Imat ćemo ordinacije za liječnike, centar za mentalno zdravlje, ginekologiju, stomatologiju, pedijatriju”, spomenuo je Mišurić-Ramljak.

Kiseljak osim problema sa malom zgradom Doma zdravlja ima i problem nedostatka medicinskog osoblja.

Mišurić-Ramljak je podcrtao problem smjene generacija medicinskog osoblja, ali i to da će se izgradnjom nove zgrade ukazati potreba za novim radnicima.

Načelnik Općine Kiseljak ocijenio je da sa izgradnjom nove zgrade Doma zdravlja, Općina Kiseljak želi postati mali regionalni medicinski centar.