Zbog edukacije djelatnika Doma zdravlja Kiseljak u Centru za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, ambulante obiteljske medicine u Domu zdravlja Kiseljak te područne ambulante Zabrđe, Lepenica, Gromiljak i Brestovsko neće raditi dana 26.08.2019. godine (ponedjeljak).

Navedenog dana radit će samo dežurna služba Doma zdravlja Kiseljak i specijalisti koji dolaze taj dan te područne ambulante Brnjaci i Bilalovac.