U Parku Josipa Baća u Kiseljak danas su započeli radovi na restauraciji kipa majka i dijete poznatog sarajevskog kipara Arfana Hozića. Radove na restauraciji izvodi akademski kipar i profesor na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo Enes Sivac. Oštećenja na kipu su vrlo ozbiljna tako da je potrebna značajna stručna intervencija.

Radove restauracije financira poduzeće Sarajevski kiseljak d.d. u suradnji sa Općinom Kiseljak.

Nakon restauracije kipa radovi se nastavljaju na stećcima koji se također nalaze u Parku Josipa Baća kao i restauraciju stećka bosanskog kneza Radoje koji se nalazi na lokalitetu Brdanjak u Zabrđu kod Kiseljak i to je jedan od najvrjednijih stećaka u Bosni i Hercegovini. Stećak je osobito zanimljiv jer na njemu nalazimo, između ostalog, grb s prikazom gornjeg dijela tijela i glave vuka te natpis pisan bosanskom ćirilicom koji glasi: [S]E ZALMENIJE KNEZA RADOJA, VELIKOG KNEZA BOSANSKOG, A POSTAVI JEGA SIN NJEGOV KNEZ RADIČ Z BOŽJOM POMOĆU i SVOJIH VJERNIH A S INOM NIJEDNOM POMOĆU NEGO SAM ON. Stećak je, prema procjeni P. Anđelića, postavljen između 1408. i 1417. godine.Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je Odluku o stavljanju povijesnog područja – Srednjovjekovna nekropola između sela Zabrđe i Toplice na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH, pod nazivom Zabrđe – Srednjevjekovna nekropola Zabrđe – Toplice, pod rednim brojem 294.

  • https://www.facebook.com/kiseljak.info/