Mnoge banke u Bosni i Hercegovini obavijestile su ovih dana svoje korporativne klijente da su dužni ažurirati dokumentaciju koja predstavlja temelj za identifikaciju klijenata.

Banke od klijenata traže aktualni izvod iz sudskog registra, identifikacijski dokument za vlasnike, zakonske zastupnike ili punomoćnike, kao i posljednje finansijske izvještaje, piše Indikator.ba. Neke banke čak su zaprijetile korporativnim klijentima da će im ukoliko ne ažuriraju dokumentaciju do zadanog roka, a to je 1. kolovoz, uskratiti provođenje poslovnih transakcija.  Iako se neki poslovni subjekti žale zbog obveza koje su nametnute, a koje iziskuju i troškove (dostavljanje svježeg izvoda iz sudskog registra recimo), kako Indikator saznaje, riječ je o nužnim zahtjevima koje banke moraju ispuniti suglasno zakonskim i podzakonskim aktima koji se tiču borbe protiv pranja novca i sprečavanja financiranja terorizma ( AML).

Naime, ovakva obveza nametnuta je bankama Odlukom o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti i Pravilnika o provedbi tog zakona.  Iako i banke nisu sretne zbog aktivnosti koje moraju voditi, iz nekih koje su kontaktirali kažu da klijenti moraju biti svjesni činjenice da im je povjereno obavljanje zakonom određenih funkcija koje su važne za sigurnost i prosperitet društva, ali koje zahtijevaju višestruke akcije izvan standardnih poslovnih odnosa.

– Klijenti moraju biti svjesni tog razvoja i osigurati potrebnu suradnju, rečeno je u jednoj banci.  Općenito, postoji trend stalnog porasta opterećenja obveznika i, posebno, banaka kada je u pitanju sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Sankcije za nepoštivanje opisanih propisa postaju sve ozbiljnije, a za banke, provedba stalno rastućih obveza identifikacije i izvještavanja troši sve više resursa i stvara povećani pravni i reputacijski rizik.

Stvari se u tom pogledu sve više zaoštravaju u Europskoj uniji, čiju pravnu stečevinu BiH prenosi u svoje zakonodavstvo kao kandidat za članstvo.  Tako tzv. četvrta i Peta direktiva koje se odnose na režim sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma nameću nove obveze za banke a uključuju identifikaciju vlasničke, upravljačke i kontrolne strukture pravnih osoba i drugih pravnih aranžmana, te politički izloženih osoba.

To je dodatna obveza uz onu koji već neko vrijeme nalaže tzv FATCA, obveza prijavljivanja prihoda američkih državljana.