Danas počinju radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže na Gromiljaku.
Riječ je o sedam kilometara mreže (zajedno sa Gomionicom) kojom će biti pokriven cijeli Gromiljak pa i naselje Lug.