Prema Agenciji za statistiku BiH, BDP za BiH za 2018. godinu nominalno je iznosio 33,4 milijarde KM i u odnosu na 2017. godinu nominalno je veći za 6,48 posto, dok je realni rast iznosio 3,62 posto.

Promatrano po djelatnostima, značajniji rast bruto dodatne vrijednosti bilježe proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
(25,14 posto); poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (12,03 posto) te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (10,34 posto).

Procjena hrvatskog BDP-a po stanovniku za 2019. godinu iznosi nešto iznad 15.000 dolara ili oko 26.000 KM, procjena za Srbiju je oko 13.200 KM, a Crnogorci ove godine mogu očekivati BDP po stanovniku od oko 15.200 KM.