17.07. 2019 godine, JU ZHMP KS posjetili su predstavnici Doma zdravlja Kiseljak, direktor dr. Nino Baban i medicinski tehničar Samir Aruković.
Na radnom sastanku dogovorena je buduća suradnja između JU HITNE POMOĆI KANTONA SARAJEVO I DOMA ZDRAVLJA KISELJAK koja će se ogledati u edukaciji vozača, srednjeg medicinskog kadra i ljekara Doma zdravlja Kiseljak u navedenoj ustanovi.