Na institutu Sanford Burnham Prebys uspjeli su korištenjem matičnih stanica uzgojiti neograničenu količinu prirodne kose. Presađivanjem ljudskih matičnih stanica stvorili su folikule kose na miševima koje rastu kroz kožu, a sad se nadaju da će uspjeti ponoviti isti proces na ljudima.